keskiviikko 6. toukokuuta 2015

Asukastalo Tuunaamo toteutui matalan kynnyksen kohtaamispaikkana

6.5.2015 Kaija Pesso
"Pitää olla paikka, missä ihmiset voivat kohdata. Tällainen avoin paikka voisi avata sitä keskustelua." 

Erään kävijän ajatuksia asukastalosta

Asukastalo Tuunaamo toimi erilaisten ihmisten kohtaamis-, keskustelu- ja neuvontapaikkana kahden viikon ajan kauppakeskus Entressessä. Tuunaamo oli toiminnassa 13.4. - 24.4.2015 maanantaista perjantaihin klo 14 -18. Kävijöitä oli yhteensä noin 600 järjestäjät mukaan lukien.

Tuunaamon tavoitteena oli selkeyttää asukastalon tarvetta ja tahtotilaa kuten asukkaiden ja järjestöjen tarpeita ja toiveita asukastalolle. Lisäksi tavoitteena oli koota yhteen toimijoita toteuttamaan Asukastalo Tuunaamoa. Kolme tilakävelyä toteutettiin myös tuunaamopäivinä. Kävelyiden tavoitteena oli tutustua erilaisiin asukkaille avoimiin tai varattavissa oleviin tiloihin, selvittää miten tilat voisivat toimia paremmin asukkaita palvelevina tilaverkostona sekä kerätä tietoa niiden tarjoamista toimintamahdollisuuksista.

Tuunaamossa toimivat eri järjestäjät kuten yhdistykset, kaupungin eri toimijat sekä hankkeen toimijat. Osallistujat saivat tietoa, keskustelumahdollisuuksia ja erilaista toimintaa järjestäjien taholta. Keskeinen keskusteluaihe oli tuleva asukastalo, mihin se tulee, milloin se tulee ja millainen sen tulisi olla. Tuunamossa oli viestintäseiniä, joihin osallistujat saattoivat kirjoittaa mielipiteitään ja näkemyksiään. Espoon keskuksessa olevan Samarian pohjapiirrokseen tuli kaikkiaan 182 ehdotusta, mitä asukastalossa pitäisi olla. Järjestäjät saattoivat kirjoittaa ajatuksiaan päivästä, mitä Asukastalo Tuunaamo antoi tänään. Tähän viestintäseinään tuli kaikkiaan 72 viestiä. Oli myös mahdollisuus kirjoittaa muita ajatuksia sanaa on vapaa -seinälle otsakkeilla: mitä asukastalo antaisi sinulle ja mitä sinä voit antaa asukastalolle. Mielipiteitä näihin tuli 23 ja 8. Lisäksi oli vielä mahdollisuus antaa mielipiteensä asukastalomikseriin, jossa oli väittämiä. 
 
Keskeisinä ehdotuksina tuli esille, että asukastalossa tulisi olla tiloja erilaisille toiminnoille, eri-ikäisille ja tilat tulisi olla maksuttomia. Moninaisuus tilojen käytössä ja yhteistoiminta tulivat esille. Konkreettista toimintaa ja tapahtumia toivottiin. Tarvitaan kokoontumis- ja kohtaamistilaa, joka olisi kaikille avointa. Lisäksi tiloja järjestää juhlia ja harrastusten toteuttamiseen. Asukkaat ja järjestöt ovat valmiita tuomaan omaa osaamistaan, osallistumista, kielitaitoa ja apua toimintaan. Toivottiin toisaalta yhtä isoa asukastalokokonaisuutta ja toisaalta monien pienten verkostoa. Erillisiä tiloja käyttäjille toivottiin. Talon tulisi olla tunnelmaltaan ”olohuone”. Asukastalo olisi parhaimmillaan luonteeltaan julkinen, ei yksityinen. Siellä tulisi olla sosiaalinen painotus ennemmin kuin kulttuuripainotus. Sain vaikutelman, että sosiaalinen painotus merkitsee juuri sitä erilaisten, eri-ikäisten ihmisten kohtaamista ja sosiaalista toimintaa, ei niinkään sosiaalipalveluita. Ohjaus- ja neuvontapalveluita esim. työllisyyteen ja sosiaalipalveluihin liittyen kyllä kaivattiin asukastaloon. Tarkoituksena on käsitellä mielipiteet ja ehdotukset tarkemmin, ja viedä niitä eteenpäin asukastalon suunnittelijoiden tietoon. 

Vaikutelmaksi Asukastalo Tuunamosta jäi, että kahden viikon kokeilu oli onnistunut. Tuunaamo toteutui matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Toisella viikolla kävi monia kävijöitä, jotka olivat käyneet jo edellisinä päivinä. Päättäjäispäivänä tuli kysymyksiä, että nytkö te jo lopetatte, mitä tilaan tulee nyt? Kaunis kiitos kaikille järjestäjille ja osallistujille. Yhdessä teimme mielenkiintoisen ja hyvän kokeilun, josta saimme arvokasta käyttäjätietoa tulevan asukastalon suunnitteluun.

Ei kommentteja: