torstai 4. syyskuuta 2014

Hyvä Espoo-päivä!

4.9.2014 Virpi Lund
Espoo-päivä lauantaina 30.8.2014 oli menestys. Espoon keskuksen tapahtuma järjestettiin Lakelan koulun kentällä, mistä avautui kaunis näkymä vanhaan kulttuurimaisemaan. Joen ylittävän sillan ja puistoalueen takana piirtyvä keskiaikainen kirkko muistutti Espoon keskuksen pitkästä historiasta.  Tapahtumaan osallistuneiden lukumääräksi arvioitiin 1300 henkilöä ja kaunis aurinkoinen loppukesän päivä suosi piknik -tapahtumaa erilaisine ohjelmanumeroineen. Monien harmiksi pääesiintyjä Marjo Leinonen oli joutunut perumaan osallistumisensa ja ruokakojukin oli jäänyt tulematta. Syötävää kuitenkin riitti. Nyt ruokana oli ostomakkaraa, kahvia ja ilmaista Espoo-päivän kakkua. Lapsille oli paljon esityksiä ja mielenkiintoista oli Max Liljan elektroninen sello sekä ilman muuta nuorten sirkustaiteilijoiden joukko nimeltä Clunker, jotka olivat  tuunanneet vanhasta autosta oman esitysareenansa.

Kentälle oli sijoittunut eri järjestöjen ja toimijoiden telttoja runsaat kymmenkunta, lisäksi alueelle oli rakennettu esiintymislava ja lasten suosima pomppulinna. Välittävät Valittavat Verkostot -hankkeemme oli niin ikään näkyvästi esillä oranssivärisen katoksen kattamalla ständillään/kojullaan. Tarkoituksenamme oli tavata Espoon keskuksen asukkaita ja kertoa tutkimushankkeestamme kiinnostuneille. Halusimme myös kuunnella asukkaita ja kerätä heiltä näkemyksiä ja ehdotuksia Espoon keskuksen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä.

Ständillämme vierailleet olivat usein juuri Espoon keskuksen ja lähialueiden asukkaita, joilla olikin sanottavaa ja kerrottavaa. Omassa kojussamme oli pääasiana ja keskustelun herättäjänä Laureassa opiskelevan Eilan tekemä asukatalon protomalli. Asukastalon tai -tilojen tarpeellisuus oli tullut esiin useissa eri yhteyksistä. Asukastalon protomallin esittelyn yhteydessä keräsimme asukkaiden mielipiteitä ja ehdotuksia asukastalon tulevasta luonteesta ja muotoilusta. Vastauksia saatiinkin runsaat 40. Teimme myös pop-up -kyselyjä Espoon keskuksen kehittämiseen liittyvistä asioista, jaoimme lapsille ilmapalloja ja pyysimme ihmisiä osallistumaan järjestämäämme arvontaan. Keväällä Entressen kirjastossa pidetyissä asukaspajoissa Espoon keskuksen asukkaat tuottivat kehittämisehdotuksia heille tärkeistä kysymyksistä mm. asumiseen, palveluihin ja viihtyvyyteen liittyen. Asukaspajojen koordinoinnista vastannut Minna kertoi asukaspajatyöskentelystä ja niistä saaduista tuloksista. Oli ilahduttavaa nähdä, kuinka asukaspajoissa mukana olleita asukkaita osallistui myös Espoo-päivän kahvipöytäkeskusteluihin muiden asukkaiden kanssa. He keräsivät alueen kehittämistä varten arvokasta tietoa. 

Kojumme suuret ilmapallot olivat näyttävän näköisiä ja niissä oli kiteytettynä menneen ja tulevan talven teemat: 1. Ameebamaista asumista - Espoon keskus on koti! 2. Kukat kukkimaan  ja koirille kavereita!  3. Espoon New York ja Long Live Espoon Keskus!  ja  4.  Mukavaa meininkiä – Asukaskulttuuria!.  Näillä asioilla siis oltiin!
Päivä oli kaunis! Ja ilmapalloja jaettiin taas niin, että ne pääsivät loppumaan ...