tiistai 17. joulukuuta 2013

Asukastalokonsepteja on ainakin viisi

17.12.2013 Soile Juujärvi
Tähän mennessä olemme haastatelleet pariakymmentä Espoon keskuksen alueella toimivaa virkamiestä tai asiantuntijaa. Haastatteluissa puhe on usein kääntynyt spontaanisti usein asukastaloon, joka kuulemma tarvittaisiin Espoon keskuksen alueelle.  Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että asukkaille ja yhteisöille tarvittaisiin yhteistä tilaa. Mutta millainen tämä tila olisi? Kuka olisi sen isäntä tai emäntä?  Asukastalon konseptista on esitetty ainakin seuraavat näkemykset:

•Aikuissosiaalityön isännöimä talo, täydennettynä järjestöjen toiminnalla ja palveluneuvonnalla, samantapainen kuin Matinkylän asukastalo Kylämaja

•Asukkaiden tarpeisiin perustuva Community Center

•Kulttuuritoimijoiden ja sosiaalitoimen organisoima asukastalo

•Kulttuuritoimintaa ja asukasaktiivisuutta yhdistävä asukastalo

•Asukkaiden ylläpitämä asukastalo, joka mahdollistaisi erilaisten maahanmuuttajaryhmien toiminnan ja tukisi pienyrittäjyyttä

•Asukastalo, joka mahdollistaisi tilat erityisesti maahanmuuttajanaisille

•Kulttuurin ja yhdistysten monitoimitalo, Espoon "Kaapelitehdas"

Useat tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa talon ylläpitäjäksi. Mahtuvatko kaikki halukkaat saman katon alle?  Mistä löytyy tila ja tilan ylläpitoon tarvittava rahoitus? Ja mitä asukkaat ajattelevat asukastalosta? Mihin he tarvitsevat yhteistä tilaa?

keskiviikko 4. joulukuuta 2013

Espoon keskus on koti

4.12.2013 Soile Juujärvi
Espoon keskus on monelle meistä betonierämaa, joka toistuvasti nousee otsikoihin huonojen tilastolukujen tai Suomen rumimman rautatieaseman vuoksi. Vaikka asemanseudun kasvoja on kohennettu viime vuosina paljon, vanhat mielikuvat elävät edelleen ihmisten mielissä. Harva muistaa keskiaikaista tuomiokirkkoa Espoo-joen rannalla tai tietää legendaarisesta Lindholmin sahasta, joka oli kyläyhteisön keskipiste ennen Suvelan rakentamista. Suvela taas on lähiönä ainutlaatuinen. Siellä alkoi yhdyskuntatyö ensimmäisenä Suomessa, jonka jälkeen kehittämisprojekteja on riittänyt. Espoon keskus lähialueineen on myös koti yli 15 000 ihmiselle. Alueella puhutaan lähes 80 kieltä ja kulttuurien kirjo on rikkaampi kuin missään muualla Espoossa. Asukkaat tunnustavat viihtyvänsä alueella hyvin. Alueen monikulttuurisuus vetää myös uusia asukkaita.

Välittävät Valittavat Verkostot – hankkeen tavoitteena on vahvistaa asukkaiden osallisuutta. Osallisuus on kuulumista yhteisöön, siinä toimimista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nykyään peräänkuulutetaan asukkaiden osallistumista palvelujen ja alueen kehittämiseen. Olemme siis ajan hermolla. Asukkaiden rooli on perinteisesti rajoittunut tiedonantajan rooliin. ”Osallisuuden vahvistaminen” edellyttää asukkaiden roolien monipuolistamista ja heidän ottamista mukaan kehittämistyön kaikkiin vaiheisiin. Siihen mekin pyrimme toimintatutkimuksen avulla.