torstai 30. huhtikuuta 2015

Terveisiä Asukastalo Tuunaamon tilakävelyiltä

30.4.2015 Katja Maununaho
Asukastalo Tuunaamon kolmen tilakävelyn sarja järjestettiin Tuunaamon jälkimmäisellä aukioloviikolla 20. - 21. ja 23. huhtikuuta. Kävelyiden tavoitteena oli tutustua erilaisiin asukkaille avoimiin tai varattavissa oleviin tiloihin, ja kerätä tietoa niiden tarjoamista toimintamahdollisuuksista. Suunnatessamme Espoon keskuksen, Suvelan ja Kirkkojärven alueille kevät näytti osallistujille aurinkoisempaa puoltaan, kirkastaen samalla myös käsityksiämme siitä mitä kaikkea alue asukkailleen tarjoaa.

Tilakävelyiden aikana toivoimme saavamme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

- millaisia tiloja asukkaiden käyttöön on tarjolla? 

- minkä kohderyhmän käyttöön tilat on tarkoitettu? 
- millaista toimintaa tiloissa järjestetään? 
- mitä tiloissa voi tehdä? 
- voiko tiloja varata omaan käyttöönsä jotain tilaisuutta varten? 
- millaisilla ehdoilla tiloja voi varata käyttöönsä?

Näiden lisäksi tavoitteena oli pohtia sitä, miten tilat voisivat toimia paremmin asukkaita palvelevana tilaverkostona. Erilaisia tilatarpeita on kuitenkin paljon, kuten myös erityyppisiä tiloja. Voitaisiinko asukkaiden tarpeet ja tilatarjonta saada paremmin kohtaamaan verkostoitumisen ja tiedonvälityksen kautta?

Kävelykierrokset pitivät sisällään monipuolisen kirjon nuorisotiloja (Sentteri, Iftin seura, Espoon monikulttuurinen nuorten kohtaamispaikka), kulttuuritiloja (Galleria Espoonsilta, Kannusali), juhlatiloja (Lagstadin kotiseututalo, VPK-talo), matalan kynnyksen kohtaamistiloja ja monenlaista harrastustoimintaa (Askel, Villa Karyll, Trapesa, Suvelan kappeli, Jukeboksi). Nykyisten tilojen ohella saimme kuulla myös alueen tulevaisuuteen liittyvistä tila- ja toimintanäkymistä (EJY, Suvelan uusi kappeli ja asukaspuisto, Kirkkojärven nuorisotila). Uuden asuinrakentamisen myötä väestön lisääntyessä myös asukastilakysymykset tulevat entistä tärkeämmiksi. Esimerkiksi nuorisotilojen käyttöaste alueella on hyvin korkea. Toisaalta nuorten aikuisten kohdalla tilojen käytössä vaikuttaisi olevan tietty aukko. 
 

Jukeboksi
Kuva: Katja Maununaho


Päällimmäisin vaikutelma, joka kokonaisuudesta jäi, on että alueelta löytyy yllättävän paljon erilaisia toimintamahdollisuuksia. Tilakävelijät otettiin hyvin lämpimästi vastaan kaikkialla ja tiloista vastaavat henkilöt tekivät vaikutuksen sydämellisellä suhtautumisellaan alueen kehittämiseen. Alueen asukkaista todella välitetään ja heille halutaan tarjota parasta. Toisaalta vaikuttaisi siltä että tämä tosiseikka jää helposti huomaamatta. Vuosikymmeniäkin alueella asunut henkilö voi yllättyä positiivisesti, kunhan vain löytää tiensä eri paikkoihin. Tästä näkökulmasta tilakävelyt osoittautuivat hyväksi keinoksi poistaa vääriä käsityksiä ja avata uusia ovia. Kuinka moni tietää esimerkiksi sitä, että kirjaston Jukeboksi ei ole tarkoitettu vain nuorten tilaksi, vaan siellä järjestetään monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille, ja tilan käyttö on aina ilmaista?

Tuunaamon työryhmä jää miettimään, missä muodossa voimme hyödyntää kerättyä tietoa alueen tiloista tulevaisuuden asukastalon suunnittelussa. Tiloihin ja toimintamahdollisuuksiin liittyvää tiedonvälitystä pitäisi ainakin parantaa, ja ehkä tilakävelyjä tai vaikkapa eri toimijoiden yhteisiä avoimien ovien päiviä voisi järjestää useammin.

Ei kommentteja: