perjantai 7. marraskuuta 2014

Työn monet muodot - Terveisiä Tampereelta Työelämän tutkimuspäiviltä 6.-7.11.2014!

7.11.2014 Kaija Pesso ja Ossi Salin
Osallistuimme työryhmään Verkostoitunut työ, jossa esittelimme verkostoyhteistyön muotoutumista Espoon keskuksessa julkisen ja kolmannen sektorin välillä.Tarkastelimme seitsemän toimijan muodostaman toimijaverkon näkemyksiä verkostoyhteistyöstä. Esityksessämme korostuivat teoreettiset ja
menetelmälliset ratkaisut, mitkä herättivät suurta kiinnostusta perinteisempiin menetelmiin verrattuna. Tuloksia tarkastelimme seuraavien teemojen kautta: itsensä ja roolinsa idenfioiminen verkostossa, verkostoyhteistyön luonne ja asukastalo verkostoyhteistyön jäsentäjänä.


Käytyjen keskustelujen perusteella innostuimme kehittämään menetelmällisiä ratkaisuja vielä suurempien aineistojen käsittelemiseksi. Tutkimuspäivillä oivalsimme, että on rohkeasti edettävä uusia tutkimuspolkuja ja kokeiltava myös tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja työelämän tutkimisessa. Työryhmässä puhutti yleisesti verkostojen johtamiseen liittyvät haasteet.
Ei kommentteja: